projectaanpakkennisbank projectaanpak

 

 

 

 

 

 

Kennisbank projectaanpak is een belangenloos initiatief om kennis en praktijkervaring op het gebied van projectmanagement te delen.

 

© www.kennisbank-projectaanpak.nl

Projectteam

Onder het projectteam worden de betrokken personen verstaan die een bijdrage leveren aan het project in de tijdelijke projectorganisatie. Het projectteam kan dynamisch zijn, doordat inbreng van bepaalde partijen een duidelijk zwaartepunt hebben binnen verschillende fases van het project.

Het projectteam zal in ieder geval gemotiveerd moeten zijn voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van het project. Met de selectie van de teamleden legt de projectleider het fundament voor het creëren van een succesvol team.

 

 

Samenstellen van een project team

De eerste stap voor het maken van een projectteam moet plaatsvinden na de initiatieffase van het project, op het moment dat de opdrachtgever en projectleider een helder beeld hebben van de aard en omvang van het project. Er is op dat moment voldoende informatie om in te schatten wie er nodig zijn in het projectteam.

Samen met het (voorlopige)team werkt de projectleider het projectplan inhoudelijk verder uit. Het kan zijn dat uit de uitwerkingen blijkt dat het team gewijzigd of aangevuld moet worden om optimaal verder te gaan met de uitwerking en uitvoering.

 

 

Door het maken van een Work Breakdown Structure (WBS) als onderdeel van het projectplan is een verantwoordelijkheidsschema, in de vorm van een RACI-model, te maken voor de verschillende taken binnen het project. Door het maken van dit schema ontstaat er een overzicht van alle essentiële taken, en inzicht in de benodigde teamleden.

Het RACI model is een veelgebruikte en makkelijk toepasbare matrix voor het maken van een verantwoordelijkheidsschema. Hierin worden taken en verantwoordelijkheden duidelijk en overzichtelijk vastgelegd.

 

Een succesvol projectteam

projectteamEen goed projectteam en succesvolle projectleden zijn te kenmerken door de volgende eigenschappen:

 

 

Om meer inzicht te krijgen over de inzet en de eigenschappen van projectteamleden kan er nog gekeken worden naar de verschillende teamrollen en type teamleden. Hulpmiddelen hierbij kunnen de 'Belbin teamroillen' zijn of het toepassen van de theorie over 'kernkwaliteiten'. Met betrekking tot conflicten binnen een team kan er bijvoorbeeld nader gekeken worden naar de theorie over 'conflicthantering van Thomas en Kilman'.

 

 


Home    Contact    Links    Disclaimer                         Stuur deze pagina door via e-mail