projectaanpakkennisbank projectaanpak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisbank projectaanpak is een belangenloos initiatief om kennis en praktijkervaring op het gebied van projectmanagement te delen.

 

© www.kennisbank-projectaanpak.nl

Projectopdracht

De start van een project wordt, als het goed is, gedaan met een projectopdracht. Dit lijkt echter vanzelfsprekender dan het in de praktijk vaak is. Het komt maar al te vaak voor dat er vanuit een bepaald probleem acties worden uitgezet, of er gewoon ergens mee gestart wordt en dan beseft men ineens dat men met een volwaardig project bezig is. Zoals ook in ons hoofdstuk over projectmanagement al te lezen is over wat nu eigenlijk een project is, en wat het doel is, is een goede projectopdracht en een duidelijke opdrachtgever of opdrachtgeversrol ook van groot belang voor een succesvolle projectafwikkeling.

 

 

De projectdefinitie

projectopdrachtHet maken van een goede project opdracht wordt ook wel een projectdefinitie genoemd. Deze projectdefinitie komt tot stand door gesprekken met de opdrachtgever en is een eerste stap voor het maken van een projectplan.

De projectopdracht of projectdefinitie bestaat in principe uit de volgende onderdelen:

 

 

Bij de formulering van de projectdefinitie zal zoveel mogelijk moeten worden geprobeerd om de onderdelen op een SMART manier te formuleren.

De SMART criteria staan voor:

Het 'bouwen van een nieuwe accommodatie' is bijvoorbeeld alles behalve een SMART-formulering, waardoor bij de uitvoering al snel veel onduidelijkheden kunnen ontstaan, en het uiteindelijke resultaat lastig getoetst kan worden.

Het 'bouwen van een nieuwe sporthal die voldoet aan de minimumeisen van NOC*NSF, met een netto vloeroppervlak van 24 x 48 m2 NVO, gereed uiterlijk december 2015, binnen het vastgestelde budget van x.xxx.xxx' is een voorbeeld van een betere SMART formulering.

Met de opzet van een goede projectdefinitie volgens de 9 bovengenoemde punten en met een duidelijke SMART-formulering, moet het mogelijk zijn om een goede heldere projectopdracht uit te werken.

 

 

De opdrachtgever

Met een duidelijke projectopdracht in de hand, is het wel van belang dat de opdrachtgever in beeld is en blijft tijdens het project. Soms kan het voor organisaties handig zijn om met een gedelegeerde opdrachtgeversrol te werken, zodat er een goed aanspreekpunt wordt gecreeerd voor een projectleider en het projectteam.

De rol van de opdrachtgever samengevat:

Zonder een duidelijke opdrachtgever is het bij de realisatie van het project niet goed mogelijk om vast te stellen wat de daadwerkelijke wensen en eisen zijn, maar is het ook erg lastig om de uiteindelijke projectresultaten te toetsen en over te dragen.

 


Home    Contact    Links    Disclaimer                         Stuur deze pagina door via e-mail