projectaanpakkennisbank projectaanpak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisbank projectaanpak is een belangenloos initiatief om kennis en praktijkervaring op het gebied van projectmanagement te delen.

 

© www.kennisbank-projectaanpak.nl

Projectmanagement

De reden waarom projecten goed geleid moeten worden heeft als uiteindelijk doel om alle risico's die kunnen voorkomen bij de realisatie van (complexe) projecten zoveel mogelijk te beheersen en beperken. Als de projectleiding goed wordt toegepast dan zijn alle onderwerpen die van belang zijn goed met elkaar verbonden en inhoudelijk goed uitgewerkt zodat verrassingen en problemen tot een minimum worden beperkt. De belangrijkste doelen van projectmanagment zijn:

 

 

Een project

projectmanagementEr is nog weleens onduidelijkheid of een bepaalde activiteiten als een project gedefinieerd kan worden, of dat het toch regulier werk is of een ad-hoc oplossing voor een acuut probleem.

De belangrijkste kenmerken waar een project aan moet voldoen zijn de volgende:

Als aan één of meer van de bovengenoemde kenmerken niet aanwezig zijn bij de omschrijving van de werkzaamheden, is het verstandig om na te gaan of het werk wel als een project gedefinieerd zou moeten worden, welke aanpak nodig is of welke aanvullende informatie gewenst is.

 

 

Project, Proces of Programma

Het spreken van dezelfde taal is in elke omgeving waar projecten voorkomen van groot belang. Bij het spreken van dezelfde taal is het belangrijk dat iedereen precies weet wat er van hem/haar verwacht wordt, wat de rolverdeling is, en wat het beoogde resultaat is. Het is mogelijk dat er onduidelijkheden ontstaan over wie nu opdrachtgever, opdrachtnemer, projectteam, werkgroep, bouwteam is. Maar ook onduidelijkheid over wat nu wel of niet een proces, programma, of project is. Een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen processen, programma's en projecten is hieronder kort samengevat:

Proces

Een proces heeft als doel inzicht te krijgen in het nemen van de volgende stap Het doel van dit proces is om telkens de volgende stap in kaart te brengen op basis van de uitkomsten van het originele vraagstuk. Een voorbeeld hiervan is: 'het onderzoeken naar de beste mogelijkheden om het sportaanbod in de stad te verbeteren'. Focus Proces = volgende stap.

Programma

Een programma is een tijdelijke organisatievorm die gericht is voor een reeks van samenhangende werkzaamheden (projecten, routines, improvisaties) die leiden tot het realiseren van een uniek doel of doelen. Focus Programma = doelen

Project

Een project kenmerkt zich doordat deze zich specifiek richt op een concreet resultaat. Het doel van het project en de weg naar het resultaat is (redelijk) voorspelbaar. Dit maakt projecten ook goed te managen met de juiste kennis en ervaring. Focus Project = resultaat

 

 

In algemene zin geldt dat de mate van voorspelbaarheid van een traject bepaald welke aanpak het beste kan worden gehanteerd. De voorspelbaarheid kan variëren van improvisatie waarbij geen enkel idee vooraf bestaat, tot routinematig werk binnen de lijnorganisatie waar nauwelijks onduidelijkheden bestaan. Daar tussenin bevinden zich in feite in geleidende schaal proces-, programma- en projectaanpak.

 


Home    Contact    Links    Disclaimer                         Stuur deze pagina door via e-mail