projectaanpakkennisbank projectaanpak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisbank projectaanpak is een belangenloos initiatief om kennis en praktijkervaring op het gebied van projectmanagement te delen.

 

 

© www.kennisbank-projectaanpak.nl

Direct project advies

advies op maat

Heeft u direct behoefte aan (maatwerk) advies over uw project, de projectomgeving of een kleiner onderdeel van uw project, dan kunt u ook bij ons terecht

Het kan zijn dat u, naast de informatie op onze website, behoefte heeft aan direct advies of ondersteuning op maat. Het kan zijn dat u een (aankomend) projectleider bent en graag een adviseur naast u heeft om zaken uit te werken en/of te sparren over de inhoud en opzet en aanpak voor een succesvol project.

Ook kan het zijn dat u als opdrachtgever voor een opgave staat waarbij u de juiste vragen wil kunnen stellen over de aanpak, een eisenpakket of andere keuzemogelijkheden. Dit kan op het gebied van de gehele aanpak, de eerste ideeen, maar ook gericht producten als tijdsplanning, kwaliteitswensen en organisatieopzet.

Tot slot kunnen het buiten grotere projecten of ontwikkelingen ook juist weer detailvragen zijn over onderdelen binnen de projectaanpak, of vragen over kleinschaligere verbouwingen, renovaties of onderhoud die u als eigenaar, sportclub, ontwikkelaar, beheerder of stichting heeft.

In elk geval kunt u kunt altijd direct uw adviesvraag stellen via: contact@kennisbank-projectaanpak.nl. U kunt hieronder nog even verder lezen over gerichte mogelijkheden, producten en diensten:

 

Producten en diensten

U heeft onze website al gevonden voor een kennismaking met projectmanagement en wat daar allemaal bij komt kijken om dit goed toe te passen. Heeft u meer behoefte aan gericht advies en/of ondersteuning dan kunnen wij u (op weg) helpen met de aanpak en de uitwerking van producten binnen een project die essentieel zijn voor een succesvol resultaat. Zowel in tijd, geld als kwaliteit.

Vooropgesteld doen wij dit om onze kennis in te zetten voor verbetering rondom projectaanpak en kunt u ons zien als een daadwerkelijk verlengstuk van uzelf of uw organisatie. Wij vinden het belangrijk dat elk project goed doordacht en met de juiste afwegingen van start gaat en gevolgd wordt totdat het beoogde eindresultaat is behaald. U kunt denken aan de volgende onderdelen waarin wij u verder kunnen helpen:

Zowel in duidelijk rapportages, ondersteuning bij persoonlijke zoektocht of de gehele uitwerking of uitvoering kunnen wij u helpen om elk project tot een goed doordacht plan naar een succesvol eindresultaat te leiden.

Via ons e-mail adres kunt u ons geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden vragen. U kunt hier direct uw dilemma of uw wensen schetsen om tot een goed beeld van de uitdaging(en) te komen. Wij kunnen daarna eerst de mogelijke oplossingsrichtingen voorleggen om deze eventueel (in een latere fase) nader uit te werken en/of te bespreken.

Dus aarzel niet; uw eerste stap naar een succesvol projectresultaat:

contact@kennisbank-projectaanpak.nl

Waar wensen worden omgezet in een concrete vraagstelling de juiste producten en de aanpak die bij u past.

 

Specialismen

Kennisbank projectaanpak is opgezet om te adviseren over allerlei soorten projecten. Hoewel dit zich niet beperkt tot bouwprojecten en (vastgoed)organisatorische vraagstukken, ligt daar wel de basis van onze kennis.

Binnen de vastgoedsector hebben we jarenlange ervaring op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed en sportgebouwen in het bijzonder. Heeft u dus een vraag over de realisatie van sporthallen, sportparken, clubgebouwen, speelhonken, welzijnsgebouwen of gymzalen dan bent u al helemaal bij ons aan het juiste adres.

Ook de manier waarop met onderhoud kan worden omgegaan, onderhoudsplanningen, VVE's en de exploitatie van gebouwen is ons niet vreemd.

Ons doel is om de projectmatige aanpak in te zetten met kennis en ervaring als vastgoedeigenaar, oprachtgever, projectleider, exploitant, beheerder en eindgebruiker, zodat resultaat voor alle vakgebieden succesvol kan worden.


Home    Contact    Links    Disclaimer                         Stuur deze pagina door via e-mail