projectaanpakkennisbank projectaanpak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisbank projectaanpak is een belangenloos initiatief om kennis en praktijkervaring op het gebied van projectmanagement te delen.

 

 

© www.kennisbank-projectaanpak.nl

Projectorganisatie

Het opzetten van de inhoud en omgeving van de projectorganisatie heeft als toegevoegde waarde dat er duidelijkheid ontstaat over de verschillende rollen per project en de samenhang met eventuele andere (deel)projecten. Door het maken van een organogram is een duidelijk overzicht van de rolverdeling en de projectomgeving te maken.

Een aantal aandachtpunten bij het organogram voor projecten:

projectorganisatieVoor de invulling van de verschillende rollen kan er zelfs voor gekozen worden om een vorm van 'functieomschrijving' binnen het project te formuleren met de te verwachten taken binnen het project.

 

 

 

Projectomgeving en krachtenveldanalyse

Naast een projectinhoudelijk organogram is het ook van belang om een goed beeld te hebben van de projectomgeving. Hierbij is het van belang om zo breed mogelijk te kijken naar de actoren in en rondom het project.

Door middel van een krachtenveld analyse is een overizicht te maken van alle belangrijke partijen, met daarbij de verhoudingen ten opzichte van het project en de onderlinge verhoudingen en belangen tussen alle partijen.

Een krachtenveld analyse gaat uit van het project en maakt door middel van een matrix een verdeling in Opdrachtgever(s), Eindgebruikers, Projectdeelnemers en de interne organisatie (lijnmanagement)

Hierin worden door het maken van verbindingslijnen de belangrijkste verhoudingen van de verschillende partijen weergegeven door een positieve, neutrale of negatieve houding. Dit is niet alleen de verhouding ten opzichte van het project, maar ook onderling.

Op basis van de analyse kunnen acties worden bedacht om slechte verhoudingen te verbeteren of te beheersen en goede verhoudingen te behouden of versterken.

Een krachtenveldanalyse is over het algemeen nuttig bij de start van een project. Vanwege de gevoeligheden en intepretaties die hieruit rollen is het niet altijd verstandig dit in een openbaar projectplan in te voegen. Lopende het project kan de analyse worden herhaald, zodat continu zicht blijft op de belangrijkste verhoudingen rondom het project.

 

 


Home    Contact    Links    Disclaimer                         Stuur deze pagina door via e-mail