projectaanpakkennisbank projectaanpak

 

 

 

 

 

Kennisbank projectaanpak is een belangenloos initiatief om kennis en praktijkervaring op het gebied van projectmanagement te delen.

 

© www.kennisbank-projectaanpak.nl

Ontwerpfase

Na goedkeuring op de projectuitvoering in het projectplan, kan er gestart worden met de ontwerpfase van het project. In deze fase zal het ontwerpteam gevormd worden en adviseurs betrokken worden om tot een technische uitwerking van het project te komen.

Ook de begroting, het betrekken van belanghebbenen en onderzoeken om tot een duidelijk ontwerp te komen, komen in deze fase voor.

 

 

Onderdelen van de ontwerpfase

De ontwerpfase bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder veel ontwerpwerk, maar zeker ook het nodige advieswerk. Hieronder een overzicht van belangrijke onderdelen die voorkomen in de ontwerpfase:

 

 

Doel van de ontwerp fase

ontwerpfaseIn de ontwerpfase wordt er gestructureerd naar een eindontwerp gewerkt waarmee de vergunningsprocedure kan worden opgestart. Daarnaast start daarmee tegelijkertijd (bij een traditionele aanpak van een bouwproject) de selectie van een hoofdaannemer via een aanbestedingsprocedure.

Voor de aanbestedingsprocedure zijn er verschillende aanbestedingsvormen die kunnen worden toegepast. Dit varieert van een 1 op 1 aanvraag, meervoudig onderhands of een nationale of europese aanbesteding.

 

 

De manier waarop er met aanbestedingen moet worden omgegaan is afhankelijk van de instantie die het project in opdracht geeft en de verplichtingen die deze organisatie heeft of zichzelf heeft opgelegd. In ieder geval is er vanuit de praktijk veel te leren van de juiste aanpak in verschillende situaties. Probeer hier dan ook altijd optimaal op in te spelen.

 


Home    Contact    Links    Disclaimer                         Stuur deze pagina door via e-mail