projectaanpakkennisbank projectaanpak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisbank projectaanpak is een belangenloos initiatief om kennis en praktijkervaring op het gebied van projectmanagement te delen.

 

 

© www.kennisbank-projectaanpak.nl

Wat is LEAN

agileOmdat projectmanagment een sterke relatie heeft met andere werkvromen, procesmanagement en manieren om kwaliteit te verbeteren, besteden we aandacht aa een aantal andere methoden, zoals LEan, waar je vast wel eens van gehoord hebt.

Lean, of lean management, is een methode die zich vooral richt op het creeren van waarde vanuit de wens van de klant. Dit worden gedaan door continue verbeteren en het wegnemen van verspilling.

De basis van de Lean ligt bij Sakichi Toyoda. Deze oprichter van de Toyoda weefgetouwen en naaimachines fabriek wordt gezien als een belangrijke grondlegger van de Japanse industriële revolutie. Hij bedacht een methode om een weefgetouw te laten stoppen als er een fout ontstond, zodat de fout eerst kon worden hersteld voordat het werk werd afgemaakt. Ook is hij bekend om zijn uitgangspunt dat om tot de kern van een probleem te komen, vijf keer waarom? zou moeten vragen voordat je met een oplossing komt. Toyoda weefgetouwen en naamachine fabriek is nu het huidige Toyota.

 

5 basis principes van Lean

De Lean methodiek gaat uit van de volgende 5 basisprincipes:

 

Het Lean huis en Lean elementen

leanOm Lean toe te passen wordt er gewerkt met een zogenaamd Lean-huis. E.e.a. ongeveer zoals op de afbeelding weergegeven. Er zijn verschillende vormen of invullingen die organisaties kiezen voor het Lean huis. Allemaal wel gerciht op dezelfde elementen, maar soms net met en andere benaming of kenmerk.

Hieronder worden de belangrijkste elementen van het LEan huis weergegeven. In het totaal geven deze invulling aan de basisprincipes van Lean.

 

1 Het dak: Doe alles alleen als het klantwaarde heeft. Klantgericht werken wordt via LEan daadwerkelijk in de praktijk gebracht.

2 De fundering: Regelmatige werkverdeling (Heijunda). Zorg voor een gelijkmatige werkstroom, meer na elkaar dan tegelijkertijd, goede blans in wat er in komt en uit gaat. En creeer hier standaarden in! Ook robuustheid 1:3 en 3:1 hoort hierbij. (waarbij 1 persoon 3 dingen kan, en 3 personen hetzelfde ding). Just in time.

3 Rechter pilaar: In één keer goed (Jidoka)Input en output is in één keer goed. Denk aan duidelijke processen, maar ook in voorkomen van fouten. Een stekker in een stopcontact is iets wat ontworpen is vanuit deze gedachte. Het is bijna niet mogelijk om dit fout te doen. Poka-Joke, voorkomen van fouten.

4 Linker pilaar: Voorkom verspilling (Muda). Voorkom verspilling in aspecten als: overproductie, wachttijden, transport, overbewerking, onnodige voorraad, onnodige bewegingen of processen, fouten, verpillen van talenten.

5 de vloer (en in sommige huizen het plafond) (Kaizen): Continue verbeteren. Perfctie als doel maakt dat je altijd blijft verbeteren. Manieren om dit te doen zijn te vinden in het toepssen van de plan, do, check, act cyclus. Ook het gaan naar de plek van de waarheid / werkvloer (Go Gemba) is een onderwerp wat hierin past. En in uitvoering het toepassen van visueel management.

 

 

Lean managment en de Lean filosopie brengen herkenbare, maar vooral eenkrachtige en samenhangende aanpak. Doordat Lean in sommige gevallen wel ech afhaneklijk is van ketenpartners en vooral ook de collectieve omarming, vraagt het wel van boven tot onder commitment om dit succesvol toe te passen. Elementen uit Lean zijn uiteraard individueel altijd van waarde en komen in andere methoden zoals Agile of Scrum soms weer net even anders terug.


Home    Contact    Links    Disclaimer                         Stuur deze pagina door via e-mail