projectaanpakkennisbank projectaanpak

 

 

 

 

 

Kennisbank projectaanpak is een belangenloos initiatief om kennis en praktijkervaring op het gebied van projectmanagement te delen.

 

© www.kennisbank-projectaanpak.nl

Kwaliteit

De beoogde kwaliteit van het projectresultaat is een belangrijk onderwerp om vooraf te bepalen en met de opdrachtgever te bespreken. Door specifieke randvoorwaarden en kwaliteitseisen te formuleren, maak je een basis voor de uiteindelijk kwaliteit van het project.

In bouwprojecten is er over het algemeen al veel geregeld waardoor er aan minimale kwaliteitseisen wordt voldaan, bijvoorbeeld door het bouwbesluit en NEN-normeringen. Aanvullend geeft een goed Programma van Eisen (PvE) de belangrijkste wensen weer die in het ontwerp moeten worden meegenomen. Dit PvE is een belangrijk startdocument waarmee het project van initiatief en definitiefase kan worden overgebracht naar marktpartijen voor de ontwerpfase.

 

 

Het uiteindelijke bestek voor het bouwproject zal een goede vertaling van het PvE moeten zijn en, passend binnen de begroting, tot de belangrijkste taakstelling van uitvoerende partijen behoren.

 

Bepalen van het kwaliteitsnivo

Voor het bepalen van de gewenste kwaliteit zijn er 3 soorten kwaliteitsomschrijvingen te herkennen:

 

kwaliteitVoor een optimaal resultaat van projecten is het van belang om altijd op zoek te gaan naar 'de kwaliteit die kan'. Deze meerwaardes kunnen in verschillende zaken liggen, zoals de technische uitvoering, elektrische installatie of afwerking van het projectresultaat, of in de zorgvuldigheid van communiceren, maar bijvoorbeeld ook in de betrokkenheid en het 'plezier' wat kan ontstaan bij het doorlopen van een goed project.

 

 

Omschrijven van kwaliteit:

Om de kwaliteitseisen goed vorm te geven en te borgen binnen het project is het schrijven van een kwaliteitsplan, als onderdeel van het projectplan, van belang. Dit kwaliteitsplan is grofweg als volgt op te bouwen:

 

 

Kwaliteit is een belangrijk beheersmatig aspect in projecten. Om kwaliteit te borgen en goed vast te houden tijdens het project is het van belang deze goed te verdedigen onder de vaak toenemende druk van tijd en geld.

 


Home    Contact    Links    Disclaimer                         Stuur deze pagina door via e-mail