projectaanpakkennisbank projectaanpak

 

 

 

 

 

 

Kennisbank projectaanpak is een belangenloos initiatief om kennis en praktijkervaring op het gebied van projectmanagement te delen.

 

© www.kennisbank-projectaanpak.nl

Geld en projecten

Een belangrijk aspect bij projectbeheersing is het projectbudget, waarbij toetsing, bewaking en sturing van groot belang zijn om tijdig te kunnen ingrijpen als dit nodig is. Een aantal belangrijke aspecten van het financieel management van projecten zijn:

 

1. Probeer bij het opstellen van een raming zo volledig mogelijk te zijn:

Zaken als bouwkosten, aanbestedingskosten, advieskosten moeten hier in terugkomen, maar ook bijkomende kosten als leges en rentes, vergunningen en bijvoorbeeld nutsvoorzieningen.

2. Duidelijkheid over financiering projectteamleden en management:

Voor de urenbesteding van projectleiders en projectteamleden moet helder zijn hoe deze uren gefinancierd moeten worden. Zijn er bijvoorbeeld personen die deelnemen vanuit een rol in de lijnorganisatie.

3. Beheersing en specificatie:

De instrumenten voor de financiƫle beheersing zullen binnen een project in verschillende fases steeds verder gespecificeerd moeten worden. Van een globale raming tot een uitgewerkte begroting en uiteindelijke evaluatiecijfers.

4. Kengetallen:

Uit de kostenoverzichten kunnen kengetallen ontwikkeld worden die zeer bruikbaar zijn in de initiatieffase van nieuwe projecten. Van belang is om deze getallen bruikbaar te maken door goed te benoemen waar wel of niet mee is gerekend. Zijn bedragen gebaseerd op netto of bruto vloeroppervlaktes, inclusief of exclusief BTW, inclusief inrichting, bijkomende kosten, etcetera.

 

 

Overschrijding projectbudget

kostenraming projectenHet maken van een goede begroting hoeft niet moeilijk te zijn. Zowel in grote als kleine projecten zou een goede en ervaren projectleider de projectkosten redelijk goed moeten kunnen inschatten.

De kunst van het maken van een goede begroting is om geen te krappe, maar ook geen te ruime begrotingen te maken. Het doel moet zijn om zo exact mogelijk overeen te komen met de uiteindelijke uitgaves.

 

 

Andere belangrijke punten bij het inschatten van projectkosten zijn:

 

Financiele aspecten worden in projecten vaak als de belangrijkste factor gezien. Wat echter niet vergeten moet worden is dat er een belangrijke driehoek bestaat tussen de aspecten geld, tijd en kwaliteit. Het succesvol sturen op het aspect tijd, zal een gunstig effect kunnen hebben op geld, maar als geld bijvoorbeeld als leidend sturingsaspect wordt gebruikt, gaat dit vaak ten koste van de kwaliteit.

 


Home    Contact    Links    Disclaimer                         Stuur deze pagina door via e-mail