projectaanpakkennisbank projectaanpak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisbank projectaanpak is een belangenloos initiatief om kennis en praktijkervaring op het gebied van projectmanagement te delen.

 

 

© www.kennisbank-projectaanpak.nl

Aanpak bouwproject

Er zijn verschillende soorten bouwprojecten, van groot tot klein, maar ook van herinrichting van gebieden tot het ontwikkelen van een hele nieuwe wijk. Uiteraard speelt de omvang van het project een grote rol in de manier waarop je deze aanstuurt.

Bij een complex project is vaak sneller sprake van deelprojecten die op zichzelf goed overzichtelijk aan te sturen zijn. Bij dergelijke projecten is er wel een hoofd projectleider of een procesmanager nodig die alle onderdelen overziet en stuurt. Prrojectonderdelen komen terug in de projectplannen, waarbij ook de onderlinge organisatie wordt uitgewerkt.

 

Projectaanpak

bouwprojectBij het bespreken van de projectopdracht voor de uitvoering en het maken van een projectplan, zullen een aantal zaken goed vastgelegd moeten worden. Dit kunnen harde eisen zijn die uit de inititiatieffase zijn meegekomen, bijvoorbeeld door haalbaarheidsonderzoek.

Een aantal van deze onderwerpen zijn:

 

Ambitienivo - Er zal goed moeten worden afgesproken wat het ambitienivo en kwaliteitsnivo is wat er door de opdrachtgever wordt verwacht.

Eisen en wensen - Idealiter is er door de opdrachtgever een programma van eisen opgesteld, maar het kan ook zijn dat de opdrachtgever het projectteam vraagt om dit te doen. De exacte eisen bepalen mede het ambitienivo, maar ook zaken als omvang van het project, en belangrijke functionele en technische eisen.

De manier van bouwen - Wat zijn de betemmingseisen? Geeft de bestemming ruimte om in 1 bouwlaag te bouwen, of wil je liever stapelen, of kies je er dan liever voor om een bestemmingswijziging te doorlopen.

De manier van exploiteren - Ontstaat er een Vereniging van Eigenaren (VvE) en hoe wil je omgaan met de technische scheiding. Is er sprake van gronduitgifte, erfpacht, of wil je naar een huurcontstructie met andere partners.

 

 

Vormen van bouwprojecten

Er zijn verschillende vormen voor de praktische en contractuele aanpak van bouwprojecten, waaronder:

Traditionele aanpak: waarbij van PvE naar via een architect een ontwerp en bestek wordt gemaakt, bouwvergunning wordt aangevraagd en er een aanbesteding van een aannemer volgt die het uiteindelijk zal bouwen

Design & Build: Waarbij de te contracteren partij zowel het ontwerp als de uitvoering als taak heeft. Dit kan in meerdere gradaties, waarbij bijvoorbeeld ook de exploitatie en het onderhoud kan worden toegevoegd.

Turn-Key: Is eigenlijk een vorm van Design&Build, maar gaat misschien nog specifieker uit van het wegzetten van een ontwerp en bouwopdracht, met een goed PvE, waarna letterlijk alleen de sleutel in ontvangst hoeft worden genomen als het klaar is.

Bouwteam: In bouwteamverband kunnen ontwerpers bouwers, en de opdrachtgever gezamelijk tot een oplossing komen waarna er pas tot vergunningen en realisatie zal worden overgegaan. Partijen zitten vroeg aan tafel en denken mee over wensen en oplossingen.

PPS contructie: Dit staat voor publiek private samenwerking, waarbij non-profit organisaties de samenwerking met ontwikkelaars zoeken om tot (vaak ingewikkelde) projecten te komen. Voorbeelden zijn de samenwerking met gemeentes waarbij er bijvoorbeeld een winkelcentrum wordt gecombineerd met zorginstellingen, scholen of woningen.

 

 

Het maken van een goede projectdefinitie in de initiatieffase zal de aanleiding moeten zijn om deze onderwerpen goed vast te leggen in het projectplan. Op deze manier weet de opdrachtgever wat hij kan verwachten, en maakt het projectteam belangrijke inhoudelijke keuzes voor de weg naar het eindresultaat.

Het is de taak van de projectleider om al deze zaken helder te krijgen. Dit betekent in de praktijk vaak doorvragen bij de opdrachtgever en zorgen dat je niets vergeet.

 


Home    Contact    Links    Disclaimer                         Stuur deze pagina door via e-mail